top of page

Port of Zeebrugge en IDRONECT digitaliseren droneverkeer in havengebied

Updated: Jan 21, 2022

Het havenbestuur van Zeebrugge introduceert op 1 september 2021 met partner IDRONECT een nieuwe tool voor de behandeling van drone-aanvragen in havengebied. Het havengebied is een geografische UAS-zone, waar specifieke beperkingen gelden op dronevluchten.

De digitalisering van de aanvragen zorgt enerzijds voor een efficiëntere afhandeling en anderzijds voor een centralisatie van de data. Door de huidige EASA-regelgeving (European Aviation Safety Agency) te incorporeren in de software, draagt de UTM-applicatie van IDRONECT ertoe bij dat elke aanvraag aan de voorschriften voldoet. De software visualiseert bovendien de geplande dronevluchten en geeft het havenbestuur een live view op de actieve drones in het havengebied.


In de haven van Zeebrugge is het “Reglement Geografische UAS zone - Geozone PoZ” van kracht. Dit werd opgesteld naar aanleiding van het Ministerieel besluit tot vaststelling van permanente geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden voor permanente geografische UAS-zones. Droneoperatoren moeten daardoor met een aantal extra restricties rekening houden in het havengebied.


Een aanvraag voor een drone-vlucht indienen betekent dus ook dat er tijdig voldoende informatie naar het havenbestuur en andere partijen moet doorstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vluchtplan, een pilootlicentie, een ‘operational authorisation’ uitgegeven door het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV), contactgegevens en registratiegegevens van zowel piloot als operator, etc.


De nieuwe tool, bereikbaar via portofzeebrugge.idronect.com, optimaliseert de informatiestroom en zorgt voor een heldere en innovatieve oplossing voor alle betrokken partijen, waaronder concessiehouders in het havengebied, de defensie, de lokale politie, de scheepvaartpolitie en de MUG heli. Het reglement en de handleiding voor het gebruik van de site, is terug te vinden op Zedis, alsook op Port of Zeebrugge website.


Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “Als haven willen wij een stuwende kracht zijn op vlak van innovatie en digitalisering. In al onze projecten willen we het voorbeeld geven en tegelijk ook ondersteuning bieden aan onze havenklanten. De samenwerking met IDRONECT voor het droneverkeer in onze haven is helemaal in lijn met deze doelstellingen. Het is ook opnieuw een toepassing die steunt op het reeds in 2020 geïnstalleerde 5G netwerk in ons havengebied. Dankzij het 5G-netwerk zijn er tal van toepassingen mogelijk voor de haven zelf, maar ook voor de bedrijven die er gevestigd zijn.”


Port of Zeebrugge | 1 september 2021

Comments


bottom of page